12
Zdeněk Bakala
Majetek v hodnotě
18,0 mld. Kč

  • V 19 letech emigroval do USA, v roce 1994 spoluzakládal investiční skupinu Patria.
  • Nejvíce zbohatl na ovládnutí OKD. Firma je dnes v postupné likvidaci, nedodržel slib prodat její byty nájemníkům.
Zdroj financí
Investice
Další obory
reality, média
Datum narození
7. 2. 1961
Bydliště
Švýcarsko
Rodiště
Opava
Vzdělání
MBA, Tuck School of Business
Rodinný stav
ženatý
Počet dětí
5
Posedlost
víno, cyklistika
Hlavní firma
LBM
Vedlejší firmy
Economia, Bakala Foundation
Původ majetku
selfmade, privatizace
Loňský majetek
18,0 mld. Kč
V odhadu majetku kdysi jednoho z nejbohatších Čechů jsme opatrní. Tvrdých dat se dá totiž dohledat minimum a Zdeněk Bakala nekomunikuje. Jeho majetek může být podle dříve vyplacených dividend minimálně dvojnásobný oproti námi odhadovaným 18 miliardám. Jisté je jen to, že Bakalova majetku ubývá v Česku, kde se už několik let řízeně zbavuje svých aktiv. Posledním mohykánem zůstává vydavatelství Economia, vydávající nejen Hospodářské noviny.
„Mně se daří v zásadě dobře.“ (Forbes, červenec 2013)
— Zdeněk Bakala