49
Michal Korecký
Majetek v hodnotě
5,0 mld. Kč

  • Opětovný spolumajitel Škody Transportation. Majoritu má PPF.
  • Vždy byl dlouholetým manažerem plzeňské Škody.
Zdroj financí
strojírenství
Datum narození
30. 12. 1969
Bydliště
Přeštice
Vzdělání
Doc., Ph.D.
Rodinný stav
ženatý
Počet dětí
3
Auto
Mercedes-Benz
Hlavní firma
Škoda Transportation
Původ majetku
selfmade, privatizace
Loňský majetek
5,0 mld. Kč
Michal Korecký byl a opět je spolumajitelem Škody Transportation. Skupina PPF mu zpět prodala desetiprocentní podíl ve společnosti. Hlavně proto, že dobře zná její byznys a je v něm aktivní. Korecký je členem dozorčí rady, a může tak sloužit jako určitý most mezi minulostí a budoucností plzeňské Škody. Vystudoval VŠE v Praze a absolvoval doktorské studium v oboru průmyslové inženýrství a management na Západočeské univerzitě v Plzni. Docenturu získal v oboru řízení průmyslových systémů na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Vědecké zaměření soustřeďuje zejména do oblasti řízení projektů v průmyslových podnicích a jejich rizik. Zároveň je soudním znalcem v oboru ekonomika, v odvětví řízení, plánování a organizace. V letech 2008–2010 byl členem Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.