76
Kateřina Kratochvílová
Majetek v hodnotě
3,0 mld. Kč

  • Vede a spoluvlastní skupinu ICOM Transport.
  • Řízení převzala po svém otci Zdeňkovi v roce 2004.
Zdroj financí
doprava
Datum narození
8. 7. 1975
Bydliště
Jihlava
Rodinný stav
vdaná
Hlavní firma
ICOM Transport
Původ majetku
dědictví
ICOM Transport se za posledních 25 let stal jedním z největších dopravních uskupení v Evropě. Jihlavskou společnost začal budovat v 90. letech Zdeněk Kratochvíl, v roce 2004 řízení převzala jeho dcera Kateřina. Ta dnes ve firmě působí spolu se svou sestrou Evou, jež se stará o kamionovou dopravu, Kateřina odpovídá za autobusy a investice. Zdeněk Kratochvíl ve firmě nadále působí jako generální ředitel. Firmu vlastní rodina společně.
„Kdybychom se měli sesypat z rizik, která mohou nastat, tak nepodnikáme.“
— Kateřina Kratochvílová